Blog de Carlos

Aquest es el meu blog .

Fotografia

Aquest curs dedicarem un temps a l'edició d'imatge.

GIMP, un gran programa d'edició d'imatge

El programa perfecte per retocar totes les teves imatges.

Reds socials

Whatsapp una de les reds socials més utilitzades del moment.

Noves tecnologies

Savem tot el que es pot saver de l'informatica?

jueves, 27 de marzo de 2014

característiques del so

Amplitud: L'amplitud és la magnitud del canvi d'un sistema oscil·lant a cada oscil·lació, indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig. L'amplitud d'una ona és el valor màxim, tant de positiu com a negatiu, que pot arribar a adquirir. 

Freqüència: La freqüència és la mesura del nombre de vegades que ocorre un esdeveniment per unitat de temps. Per calcular la freqüència, es fixa un interval de temps, es compta el nombre de vegades que ocorre l'esdeveniment en l'interval i aleshores es divideix aquesta quantitat per la llargària de l'interval de temps.


Intensitat: La intensitat sonora es defineix com la quantitat d'energia sonora (potència acústica) que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud de l'ona, perquè quant major sigui l'amplitud de l'ona, major és la quantitat d'energia (potència acústica) que genera i, per tant, major és la intensitat del so. 


To: En acústica, el to és la qualitat del so que ens permet distingir dos sons.


Timbre: El timbre musical és un dels quatre atributs del so a més del to o altura, de la durada i de la intensitat o volum. Ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat
miércoles, 26 de marzo de 2014

Prezi sobre formats de so

Aquí deixo el meu prezi sobre formats de so és un prezi prou interesant, i que deixa clars molts dubtes dels formats de so.

martes, 4 de marzo de 2014

Prezi sobre APP

Aquí us deixo un Prezi que he fet a travès de www.prezi.com, perquè el visualitzeu, està molt bè i és molt interesant!

http://prezi.com/lzd7eae5p38o/les-aplicacions-per-mobil/