lunes, 18 de noviembre de 2013

Les Xarxes


Una xarxa informàtica és un grup interconnectat d'ordinadors. La finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions.

Les xarxes permeten fet tot aquest seguit de coses:
 

- L’intercanvi de recursos
- La comunicació entre persones
- L’accés únic a bases de dades i informacions centralitzades.
Les xarxes d’ordinadors, per funcionar necessiten dos elements que s’interrelacionen: 
- Una connexió física per a la transmissió de dades.
- Uns protocols i un sistema operatiu de xarxa per a la gestió de la comunicació.

0 comentarios:

Publicar un comentario